Egzamin sprawdzającyPrzyuczenie do wykonywania określonej pracy u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z Uchwałą Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 z późn. zm.) i § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

 

 

Do egzaminu sprawdzającego Izba dopuszcza osobę, która ukończyła przyuczenie do wykonywania określonej pracy u rzemieślnika i złoży następujące dokumenty:

 

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego należy złożyć w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest rzemieślnik lub cech sprawujący z upoważnienia  izby rzemieślniczej nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Należy złożyć następujące dokumenty:

 

Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat egzaminu sprawdzającego w zakładce Egzaminy.

 treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html