Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).treść została wydrukowana ze strony
http://www.irpoznan.com.pl/strona,.html